Life@QNU

Đoàn tình nguyện mùa đông gồm 35 sinh viên và giảng viên của Trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc đã cùng 15 sinh viên của Trường Đại học Quy Nhơn thực hiện hoạt động tình nguyện mùa đông kỳ thứ 19

Video

 

logo footer

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • dqn@moet.edu.vn - tuvantuyensinh@qnu.edu.vn - dhqn@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 3846156; Fax: (84-256) 3846089
  • www.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved