LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Tuần lễ thứ :    
   
File đính kèm : {{tep.FileName}}
Chú thích lần sửa:
Lần 1: Đỏ
Lần 2: Xanh
Lần 3: Tím
Thứ ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì
{{x.Thu}}
{{x.Ngay}}
{{dt.NgayGioBD | date :'HH:mm'}} {{dt.NoiDung}} {{dt.ThanhPhan}} {{dt.DiaDiem}} {{dt.ChuTri}}
Ghi Chú :
logo footer

Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • Tầng 8, Phòng 86, Nhà 15 Tầng
  • ksp@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 746158
  • www.ksp.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved