Thông tin liên hệ

  • 170 An Dương Vương, Tp. Quy Nhơn
  • Tầng 8, Phòng 86, Nhà 15 Tầng
  • ksp@qnu.edu.vn 
  • (84-256) 746158
  • www.ksp.qnu.edu.vn

Copyright © 2017 Đại học Quy Nhơn - Quy Nhon University. All Rights Reserved